MC-projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Inicjatywy Wspólnej Infrastruktury Informatycznej Państwa

W ramach konsultacji publicznych MC przekazało do PIIT projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Inicjatywy Wspólnej Infrastruktury Informatycznej Państwa. Celem projektowanej uchwały jest określenie warunków współpracy podmiotów zaangażowanych w realizację Inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” (WIIP). Inicjatywa WIIP jest odpowiedzią na decyzję Prezesa Rady Ministrów w zakresie realizacji Rządowego Klastra Bezpieczeństwa. W toku prac analitycznych prowadzonych w 2018 r. zdecydowano o zmianie pierwotnej koncepcji i przyjęciu podejścia bardziej efektywnego kosztowo oraz pozwalającego na szybsze udostępnienie środowisk i usług dla odbiorców końcowych. Inicjatywa WIIP w proponowanym kształcie pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych podmiotów administracji publicznej oraz zapewni optymalizację kosztów utrzymania tych systemów.

Uwagi można zgłaszać w terminie do 16 maja2019 na adres biuro@piit.org.pl

Załączniki