MC- projekt rozp. ws szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników

Opis

Regulacje zawarte w rozporządzeniu stanowią powtórzenie przepisów zawartych w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 1627). W przedkładanym projekcie rozporządzenia dokonano jedynie aktualizacji przywołanej w nim normy ETSI poprzez zamianę historycznego już standardu technicznego ETSI TS 102 042 na normę ETSI EN 319 411.

WIĘCEJ

Prosimy o przesyłanie uwag w terminie do 17 stycznia 2020 r. do godz. 12.00 na adres biuro@piit.org.pl.