PIIT: MC-Opinia w sprawie założeń dostosowania polskiego prawa do wymogów Aktu o cyberbezpieczeństwie

W odpowiedzi na zaproszenie do udziału w konsultacjach dot. Modelu systemu certyfikacji cyberbezpieczeństwa w Polsce - założenia dostosowania polskiego prawa do wymogów Aktu o cyberbezpieczeństwie, PIIT przekazała do  MC swoją opinię z prośbą o jej uwzględnienie w dalszych pracach Ministerstwa.

W pierwszej kolejności PIIT potwierdza znaczenie certyfikacji cyberbezpieczeństwa dla ogólnego poziomu zaufania dla usług, produktów i procesów ICT, zarówno w ujęciu krajowym, unijnym, jak i globalnym. Polska, jako uczestnik kreującego się obecnie europejskiego modelu certyfikacji powinna być aktywnym uczestnikiem dyskusji na poziomie UE, co jest szczególnie istotne na etapie opracowywania pierwszego unijnego kroczącego programu prac, którego publikację przewidziano do 28 czerwca 2020 r. Tym samym, uruchomione w Ministerstwie Cyfryzacji prace Zespołu ds. Certyfikacji uważamy za istotne  i deklarujemy udział w jego dalszych pracach.

Załączniki