MC - Komunikat Komisji Europejskiej „W kierunku wspólnej europejskiej przestrzeni danych"

Środki przedstawione w ww. komunikacie obejmują m.in.: (i) wniosek dotyczący przeglądu dyrektywy w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego; (ii) aktualizację zalecenia w sprawie dostępu do informacji naukowej oraz jej ochrony; (iii) wytyczne dotyczące udostępniania danych sektora prywatnego.

WIĘCEJ

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 24 lipca 2018 na adres: biuro@piit.org.pl