MC-Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa

MC zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie zatwierdzenia oferty Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej ubiegania się o wyznaczenie na jej terytorium siedziby Europejskiego Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych (IC4).

Konieczność pilnego zatwierdzenia oferty Rzeczypospolitej Polskiej wynika z aktywności innych państw UE w tej sprawie. Do dnia dzisiejszego już kilka państw m.in. Litwa, Rumunia, Belgia oraz Luksemburg złożyły formalne oferty w sprawie lokalizacji siedziby Europejskiego Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych na swoich terytoriach. Kolejne państwa deklarują, że także złożą swoje oferty m.in. Hiszpania oraz Irlandia. Kwestia wyznaczenia siedziby Centrum zostanie rozstrzygnięta w najbliższym czasie, najprawdopodobniej we wrześniu br., stad tak istotne jest pilne złożenie oferty Rzeczypospolitej Polskiej.

Prosimy o przesyłanie uwag w terminie do 16 lipca 2020 r. do godz. 15.00 na adres biuro@piit.org.pl.

Załączniki