MAP, MC: Projekt rozporządzenia ws metodologii ustalania opłat za przekazywanie korespondencji przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej

Przekazujemy do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych i Ministra Cyfryzacji w sprawie metodologii ustalania opłat za przekazywanie korespondencji przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej.

Na uwagi Członków PIIT oczekujemy do dnia 7 czerwca 2021 do godz. 10:00 na adres: magda.kaminska@piit.org.pl

WIĘCEJ

PROJEKT