List i Stanowiska ws wzorcowych klauzul umownych dotyczących umów z zakresu teleinformatyki

Po zapoznaniu się z nową wersją wzorcowych klauzul, PIIT stwierdza, że nasze uwagi w znakomitej większości nie zostały uwzględnione. Nie rozumiemy tego i wyrażamy głębokie zdziwienie takim podejściem Ministerstwa. Skarb Państwa jest tylko jedną ze stron umowy o zamówienie publiczne, jednak, by realizacja umów przebiegała w sposób niezakłócony, jej zapisy powinny być także akceptowane przez wykonawcę zobowiązań. Klauzule w obecnej postaci pozostawiają nadal zbyt duże ryzyko po stronie wykonawców, co w najlepszym przypadku wpływa na wzrost cen ofertowych, a także przyczynia się od zmniejszeni liczby składanych ofert.

Załączniki