Konsultacje: MC - Projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Współcześnie rozwój społeczny i gospodarczy w znacznym stopniu zależny jest od szybkiego i nieskrępowanego dostępu do informacji. Obecność technologii teleinformatycznych, w tym operacje na dużych zasobach danych, służą świadczeniu szerokiej gamy usług, mających kluczowe znaczenie dla utrzymania krytycznej działalności społecznej lub gospodarczej, w tym m.in. usług finansowych, transportowych, z zakresu ochrony zdrowia, energii, zaopatrzenia w wodę pitną. Każde znaczące zakłócenie funkcjonowania cyberprzestrzeni będzie miało również wpływ na poczucie bezpieczeństwa obywateli, sprawność funkcjonowania instytucji sektora publicznego a także świadczenie usług przez przedsiębiorców, a w rezultacie również na ogólnie pojmowane bezpieczeństwo państwa. W związku z tym niezbędne jest wprowadzenie rozwiązań pozwalających na stworzenie skutecznego i efektywnego systemu bieżącego monitorowania oraz zarządzania cyberbezpieczeństwem w skali kraju. Efektem wprowadzonej regulacji będzie podniesienie odporności usług kluczowych świadczonych z wykorzystaniem technologii informatycznych na ataki pochodzące z cyberprzestrzeni. Tym samym projektowana regulacja przyczyni się do lepszego zapewnienia ciągłości działania tych usług tak, aby zarówno obywatele jak i przedsiębiorstwa miały do nich stały i niezakłócony dostęp.

Za konsultacje z ramienia Zarządu jest odpowiedzialny W. Paluszyński – Wiceprezes PIIT

WIĘCEJ: