KE-Zbieranie danych do badania w ramach monitorowania inicjatyw krajowych cyfryzacji przemysłu (DEI - Digitising European Industry)

Otrzymaliśmy zapytanie ze strony firmy Valdani, Vicari & Associati (VVA & WIK-Consult), która prowadzi zbieranie danych do badania na temat monitorowania inicjatyw krajowych w zakresie cyfryzacji przemysłu (DEI https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digitising-european-industry-initiative-nutshell) na zlecenie Komisji Europejskiej (DG CONNECT). Ogólnym celem tego trzyletniego badania jest zbudowanie zorganizowanego instrumentu monitorowania informacji, który obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE i zapewni spójne dane w kolejnych latach na temat działań wdrażanych w krajach członkowskich dotyczących cyfryzacji przemysłu.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag i dodatkowych informacji do załączonego raportu i pliku w formie arkusza kalkulacyjnego. Prosimy o zwrócenie uwagi w szczególności na następujące rozdziały w raporcie, gdzie zostały umieszone komentarze:

  • Overview of national strategy to digitise the industry - Impacts, challenges and perceptions
  • EU cooperation in the field of digitising industry initiatives
  • Overview of initiatives to boost innovation capacity (Pillars 2 and 3 of DEI) - Impacts, challenges and perceptions
  • Overview of regulatory initiatives (Pillar 4) - Impacts, challenges and perceptions
  • Skills development (Pillar 5) - Impacts, challenges and perceptions

Prosimy również o uzupełnienie i aktualizację informacji na temat inicjatyw i ich oceny na rok 2019 w poszczególnych zakładkach arkusza kalkulacyjnego (części zaznaczone na żółto z komentarzem ‘Industry Survey’).

Prosimy o przesyłanie uwag w terminie do 5 grudnia 2019 do godz. 13.00 na adres biuro@piit.org.pl.

Załączniki