KE: wykorzystanie technologii cyfrowych w obszarze dziedzictwa kulturowego (Consultation on Digital for Cultural Heritage)

Dzięki uprzejmości PK IFAP dowiedzieliśmy, że trwają publiczne konsultacje Komisji Europejskiej na temat wykorzystania technologii cyfrowych w obszarze  dziedzictwa kulturowego (Consultation on Digital for Cultural Heritage).

Konsultacje dotyczą możliwości oferowanych przez technologie cyfrowe, zaawansowaną cyfryzację i transformację cyfrową w sektorze dziedzictwa kulturowego, sposobów wspierania cyfryzacji sektora oraz ewaluacji obowiązującego Zalecenia Komisji z dnia 27 października 2011 r. w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych.

Kwestionariusz, do którego wypełnienia do 14 września br. zaproszeni są wszyscy zainteresowani w państwach członkowskich Unii Europejskiej, znajduje się pod adresem

Tekst Zalecenia dostępny jest na stronie internetowej

Jeżeli firmy chciałyby wziąć udział w konsultacjach nie tylko indywidualnie, ale także poprzez PIIT – prosimy o przekazywanie propozycji odpowiedzi na kwestionariusz w terminie do dnia 7 września 2020 na adres biuro@piit.org.pl.