ENISA: Ankieta dot. głównych wyzwań w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz poziomu gotowości do radzenia sobie z najczęstszymi zagrożeniami

Ministerstwo Cyfryzacji – GR ds. Cyberbezpieczeństwa informuje o działaniach Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa nad zwiększeniem odporności MŚP z UE w obliczu kryzysów, takich jak COVID-19.

W tym roku Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa pracuje nad zwiększeniem odporności MŚP z UE w obliczu kryzysów, takich jak COVID-19. W tym zakresie Agencja planuje przeanalizować zdolność MŚP z UE do radzenia sobie z kwestiami cyberbezpieczeństwa w różnych sytuacjach kryzysowych i przedstawić zalecenia dotyczące dobrych praktyk. Tematy związane z cyberbezpieczeństwem, takie jak radzenie sobie z kampaniami phishingowymi lub łagodzenie ataków ransomware, zostaną uwzględnione w zaleceniach.

ENISA rozpoczyna dwumiesięczne badanie publiczne dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w UE, aby podzielić się swoimi opiniami na temat ich stanu bezpieczeństwa cyfrowego i gotowości na kryzysy, takie jak COVID- 19. W ankiecie prosi się respondentów o określenie głównych wyzwań w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz poziomu gotowości do radzenia sobie z najczęstszymi zagrożeniami. Badanie skierowane jest do indywidualnych właścicieli i pracowników unijnych MŚP, a także do stowarzyszeń MŚP zarówno na szczeblu państw członkowskich, jak i UE. Wyniki zostaną opublikowane jeszcze w tym roku w formie przewodnika po dobrych praktykach. Zapewni to porady, które skupią się na tym, jak firmy mogą skutecznie pokonać cyfrowe wyzwania w czasie kryzysu, takiego jak pandemia COVID-19, i jak mogą lepiej przygotować się na podobne kryzysy w przyszłości.

ENISA pragnie zachęcić Państwa do zaangażowania się w te prace, rozpowszechniając badanie w swoich sieciach MŚP i krajowych stowarzyszeniach MŚP. Anonimowe wyniki badania dostarczą przydatnych informacji na temat sytuacji MŚP w państwach członkowskich w odniesieniu do ich statusu w zakresie digitalizacji i gotowości w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego.

Link do badania: https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/survey-to-explore-the-preparedness-of-eu-smes-for-cybersecurity-challenge

Badanie będzie otwarte do dnia 15 września do godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET).