DE-Komentarz DigitalEurope dot. rekomendacji CSPCERT ENISA ws Programu Certyfikacji dostawców usług w chmurze

EU Cybersecurity Act ustanawia podstawy do ustanowienia unijnych ram certyfikacji cyberbezpieczeństwa usług IT, produktów i procesów, w tym także usług świadczonych przez dostawców usług w chmurze. W załączeniu znajdują się rekomendacje Grupy roboczej ds. certyfikacji dostawców usług w chmurze (CSPCERT WG) oraz komentarz DigitalEurope do tego dokumentu.

Uwagi można zgłaszać w terminie do 13 września 2019 na adres biuro@piit.org.pl

Załączniki