CSIOZ-dokument „Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla systemów usługodawców”

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępnia do konsultacji dokument pn. „Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla systemów usługodawców”.
Przedłożony dokument powstał w następstwie nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, w której w art. 8b został wprowadzony obowiązek implementacji minimalnych wymagań w systemach usługodawców. Zgodnie z ustawą wymagania muszą zostać zaimplementowane w ciągu 9 miesięcy od publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Zdrowia.
Za konsultacje z ramienia Zarządu PIIT jest odpowiedzialny  – Wiceprezes PIIT.

WIĘCEJ

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 27 listopada 2018 na adres: biuro@piit.org.pl

Załączniki