Ankieta Ministerstwa Cyfryzacji dotycząca kompetencji posiadanych przez podmioty zajmujące się problematyką cyberbezpieczeństwa

W załączeniu przekazuję pismo Ministra Karola Okońskiego,Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji i Pełnomocnika Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa realizującego obowiązki wynikające z art. 62 ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa dotyczące koordynacji działań polityki rządu w zakresie cyberbezpieczeństwa, w tym upowszechniania nowych rozwiązań i inicjowania dalszych badań mających na celu zwiększenie cyberbezpieczeństwa kraju, z prośbą o wypełnienie dołączonej do maila ankiety oraz jej odesłanie w terminie do dnia 31 lipca br. na adres Marcin.Domagala@mc.gov.pl oraz cc: biuro@piit.org.pl

Celem ankiety jest zebranie informacji nt. podmiotów działających w Polsce, które zajmują się szeroko rozumianą tematyką cyberbezpieczeństwa. Otrzymane informacje będą podstawą do przygotowania odpowiednich działań ze strony rządu RP nakierowanych na podnoszenie kompetencji w obszarze cyberbezpieczeństwa. Jeśli ww. ankieta powinna trafić do innego działu/departamentu w Państwa Firmie bardzo prosimy o przekazanie ww. maila do odpowiednich osób.

W razie wątpliwości, co do sposobu wypełniania kwestionariusza proszę o kontakt z Wydziałem Strategii, Analiz i Współpracy w Departamencie Cyberbezpieczeństwa pod numerem 22 245 59 22 lub mailowo na adres sekretariat.dc@mc.gov.pl.

Załączniki