Informatyzacja Kraju (KLIK)

Komitet Lepszej Informatyzacji Kraju zajmuje się sprawami informatyzacji administracji – podpisu elektronicznego, dokumentów, faktur i podatków elektronicznych oraz ochrony danych osobowych, informatyzacji służby zdrowia, aparatu skarbowego,wymiaru sprawiedliwości udostępniania informacji publiczne. Komitet zajmuje się sprawami standaryzacji w obszarze usług publicznych, a także aspektami prawnymi procesów informatyzacji w sektorze publicznym.

  • Przewodniczący Komitetu Tomasz Chomicki - Członek PIIT (Samsung Electronics)
  • Wiceprzewodniczący Komitetu Dariusz Rosłon - Członek PIIT (SoftProdukt).