Administracji Cyfrowej (KAC)

Obszary działania Komitetu KAC:

 • Cyberbezpieczeństwo
  • Cel: Stworzenie platformy wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie rozwiązań cyberbezpieczeństwa pomiędzy branżą teleinformatyczną a rządem i parlamentem. Stworzenie procesów wzajemnej edukacji oraz aktywny udział w opiniowaniu aktów formalnych.
  • Działanie: Wzmocnienie relacji z NASK, zorganizowanie wspólnego śniadania z przedstawicielami firm członkowskim oraz Rządem – CyberBreakfast, Przygotowanie raportu branżowego o Cyberbezpieczeństwie pod egidą NASK i PIIT.
 • eZdrowie
  • Odnowienie współpracy pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, CSIOZ, NFZ oraz Ministerstwem Cyfryzacji w zakresie promocji rozwiązań telemedycznych w Polsce. Aktywne opiniowanie rozwiązań legislacyjnych w zakresie e Zdrowia.
  • Działania: Zaciśniecie relacji z branżą medyczną np.  Technomed | Organizacja Pracodawców Przemysłu Medycznego Technomed, POLMED.
 • Cyfrowa Identyfikacja
  • Cel: Wznowienie działań w zakresie wykorzystania narzędzi cyfrowej identyfikacji oraz cyfrową tożsamości w oparciu o rozporządzenie eIDAS.
 • eAdministracja
  • Stworzenie stałego panelu konsultacyjnego Rząd – PIIT. Ustalenie zasad współpracy z Ministrem Cyfryzacji.

 • Przewodniczący Komitetu Tomasz Chomicki - Członek PIIT (Samsung Electronics)
 • Wiceprzewodniczący Komitetu - Artur Miękina - Członek PIIT (Asseco Poland), Ekspert PIIT
 • Wiceprzewodniczący Komitetu - Jarosław Mojsiejuk - Członek PIIT (HPE)