Szkolnictwo Wyższe (KISW)

Komitet Informatyzacji Szkolnictwa Wyższego zajmuje się wspieraniem członków komitetu w kontaktach z instytucjami administracji państwowej. Wsparcie to dotyczy m.in. projektowania regulacji związanych z informatyzacją i finansowaniem tego sektora. Misją komitetu jest promowanie proinnowacyjnego i promodernizacyjnego wizerunku firm dostarczających rozwiązania informatyczne dla szkolnictwa wyższego oraz dbałość o poszanowanie zasad uczciwej konkurencji w tym obszarze.

  • Przewodniczący Komitetu Sebastian Kawczyński - Członek PIIT (Plagiat.pl)

KISW zamierza realizować następujące cele:

  • promowanie proinnowacyjnego i promodernizacyjnego wizerunku firm dostarczających rozwiązania     informatyczne dla szkolnictwa wyższego
  • konsultacje zmian prawnych regulujących proces informatyzacji szkół wyższych, w szczególności prac nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
  • opiniowanie regulacji związanych z finansowaniem informatyzacji szkolnictwa wyższego w kontekście ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej i Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
  • wsparcie członków komitetu w relacjach z instytucjami administracji państwowej i szkolnictwa wyższego
  • dbałość o poszanowanie standardów uczciwej konkurencji i zasad rynkowych w sektorze usług dla instytucji szkolnictwa wyższego
  • działania na rzecz poprawy jakości kształcenia przez promowanie stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w szkolnictwie wyższym