e-Identyfikacja i Usługi Płatnicze (KENUP)

Komitet E-identyfikacji i Nowoczesnych Usług Płatniczych zajmuje się tematyką e-identyfikacji, e-uwierzytelniania oraz nowoczesnymi usługami płatniczymi.

  • Przewodniczący Komitetu Sławomir Cieśliński - Członek PIIT (Medien Service),
  • Wiceprzewodniczący Komitetu Konrad Piotrowski - Członek PIIT (Gemalto)

Zakres działań:

  • e-identyfikacja i e-uwierzytelnianie w Polsce dla potrzeb obywateli, biznesu, administracji publicznej i samorządowej, wyspecjalizowanych grup pracowniczych (np. lekarzy);
  • rozwiązania z zakresu e-identyfikacji i e-uwierzytelniania w Polsce w zastosowaniach w obrocie transgranicznym;
  • technologie informatyczne, jako podstawa nowoczesnych usług płatniczych;
  • standaryzacja i bezpieczeństwo masowych usług płatniczych.