Uwagi w ramach konsultacji do projektowanych zmian w ustawie Prawo oświatowe i ustawie o systemie oświaty oraz niektórych innych ustawach

PIIT dziękując MEN za przekazane nam do konsultacji dokumenty dotyczące reformy szkolnictwa zawodowego w Polsce, przekazała swoje Uwagi do projektowanych zmian w ustawie Prawo oświatowe i ustawie o systemie oświaty oraz niektórych innych ustawach, z prośbą o ich uwzględnienie w dalszych pracach Ministerstwa.

Jednocześnie Izba podkreśliła, że reformy szkolnictwa zawodowego z punktu widzenia firm Członków są fundamentalnym elementem rozwoju nowoczesnej gospodarki i kształcenia kadr na jej potrzeby.

Załączniki