PIIT: Uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów ws. zmian w programie „Aktywna tablica” na lata 2020–2024

W ramach konsultacji  prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotyczących nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 –„Aktywna tablica” PIIT przekazała swoje stanowisko.

Stanowisko PIIT