MEN: konsultacje dokumentu „Edukacja dla wszystkich”

Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi obecnie konsultacje społeczne dokumentu pod nazwą „Edukacja dla wszystkich”. Dokument jest efektem prac powołanego przez Ministra Edukacji Narodowej Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz pracowników MEN.

„Edukacja dla wszystkich” to propozycja kompleksowych zmian w systemie oświaty, mających na celu podniesienie jakości kształcenia wszystkich osób uczących się, z uwzględnieniem wszelkich występujących potrzeb, w tym wynikających z niepełnosprawności.

Dokument można pobrać pod adresem https://ankiety-sio.men.gov.pl/index.php?r=survey/index&sid=713916&newtest=Y&lang=pl gdzie znajduje się również ankieta, za pomocą której możecie Państwo podzielić się swoimi uwagami na temat przedstawionych tam propozycji.

MEN zachęca do zapoznania się z dokumentem i podzieleniem się opiniami.

Państwa uwagi i komentarze będą bardzo cenne i mogą wpłynąć na dokonanie zmian w dokumencie a w konsekwencji na cały system planowanych zmian w edukacji.

Ankieta będzie aktywna do 9 grudnia 2020 roku.