MEN: „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 - propozycje zmian w Rządowym programie

Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazuje do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt nowelizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”

oraz projekt Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”

Proponowane zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia nowego rodzaju sprzętu, który będzie można zakupić w ramach programu i rozszerzenia na kolejne lata (2021-2024) możliwości zakupu laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu.

Celem nowelizacji przepisów jest:

  • doprecyzowanie i wyjaśnienie regulacji zawartych w rozporządzeniu w związku z uwagami i zapytaniami zgłaszanymi przez szkoły, organy prowadzące szkoły i wojewodów w toku realizacji Programu w 2020 r.,
  • doposażenie szkół w sprzęt do realizacji kształcenia na odległość wymuszonego  utrzymującą się sytuacją zagrożenia epidemicznego COVID-19.

Na uwagi Członków PIIT oczekujemy do dnia 6 lipca 2021 r. na adres: magda.kaminska@piit.org.pl