MC - konsultacje założeń projektu Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych

Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z NASK planuje realizację, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, projektu indykatywnego o roboczej nazwie „Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych”. Projekt realizowany będzie w formie konkursu dla uczelni wyższych, które będą kształcić uczestników studiów II stopnia w obszarach sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe oraz cyberbezpieczeństwo. Pragniemy, by planowane działanie wychodziło naprzeciw wyzwaniom polskiej gospodarki związanym z dynamicznym rozwojem technologii. Jednocześnie bardzo zależy nam na wykorzystaniu potencjału polskich uczelni technicznych oraz stworzeniu im warunków dalszego rozwoju. W związku z tym rozpoczęto etap konsultacji z szerokim gronem interesariuszy już na wstępnym etapie planowania projektu.

W załączeniu przekazujemy wstępną fiszkę projektu, w której zawarte są najważniejsze założenia planowanego przedsięwzięcia. Na podstawie opisu projektu zawartego w fiszce Komisja Europejska będzie podejmować decyzję o przyznaniu projektowi trybu pozakonkursowego. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonym materiałem oraz przesyłanie uwag na adres Izabela.Kalita@mc.gov.pl do 4 marca br. (lub po terminie w trybie pilnym).

Załączniki