Konsultacje: MEN - proj. rozp. ws podstawy programowej kształcenia w zawodach

Rozporządzenie będzie miało wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, z uwagi na to, że podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1826, z późn. zm.) uzyskają możliwość prowadzenia kształcenia w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w nowym zawodzie, co z kolei wpłynie pozytywnie na poszerzenie oferty świadczonych przez te podmioty usług.

WIĘCEJ: