Komitety-Konsultacje: MC - Dotyczy rozpoczęcia procedury zasięgania opinii środowiska zainteresowanego odnośnie włączania kwalifikacji rynkowej - Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D do ZSK

W imieniu Przewodniczącego Komitetu KENT – Jarosława Kowalskiego, informujemy o rozpoczęciu procedury włączania kwalifikacji rynkowej o nazwie „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D” złożonej przez Fundację VCC do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Ministerstwo Cyfryzacji oczekuje na opinie do załączonego wniosku Fundacji VCC o włączenie kwalifikacji „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D” do ZSK.

Jak wskazują doświadczenia innych krajów europejskich, dzięki wprowadzeniu systemu opartego na ramie kwalifikacji wzrośnie liczba osób zainteresowanych formalnym uznawaniem kompetencji i podnoszeniem kwalifikacji, co wpłynie nie tylko na sytuację zawodową pracowników, lecz także na ich poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy. Przed przystąpieniem do wyrażenia opinii zachęcamy do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronach: www.kwalifikacje.gov.pl oraz www.kwalifikacje.edu.pl

Na Państwa uwagi Biuro Izby oczekuje do dnia 8 stycznia 2018 r.

Załączniki