Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym – nabór wniosków

Minister Klimatu ogłosił nabór koncepcji projektowych w ramach działania pilotażowego „Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021  na kwotę 3 mln euro.

Nabór prowadzony jest w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” - obszar programowy Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków. Realizacja projektów wyłonionych w ramach naboru ma wzmocnić działanie zasady zrównoważonego rozwoju  oraz wesprzeć skuteczne funkcjonowanie gospodarki, społeczeństwa i środowiska w dobie zmian klimatycznych poprzez realizację przedsięwzięć mających na celu wydłużenie cyklu życia produktów oraz promocję Gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o środki finansowe na działania związane z ograniczeniem zużycia surowców, zmniejszeniem produkcji odpadów oraz uwzględnieniem Gospodarki o obiegu zamkniętym w modelu biznesowym. W ramach naboru możliwe jest realizowanie w szczególności działań związanych ze zrównoważoną produkcją przemysłową, zrównoważoną konsumpcją oraz biogospodarką. Składane koncepcje projektowe powinny zawierać również działania edukacyjne i uświadamiające w zakresie Gospodarki o obiegu zamkniętym.

Termin składania koncepcji projektowych

Termin rozpoczęcia przyjmowania koncepcji projektowych od Wnioskodawców – 22.07.2020 r.

Termin zakończenia przyjmowania koncepcji projektowych od Wnioskodawców – 22.09.2020 r. godz. 15:00.

Więcej informacji na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej