Uwagi do II rundy konsultacji projektu Rekomendacji MC ws. powierzenia danych admin. publicznej do przetwarzania w publicznej chmurze obliczeniowej

PIIT przekazała do MC Uwagi w II rundzie konsultacji do projektu Rekomendacji Ministra Cyfryzacji dotyczących warunków technicznych i organizacyjnych powierzenia danych administracji publicznej do przetwarzania w publicznej chmurze obliczeniowej, z prośbą o uwzględnienie w dalszych pracach Ministerstwa.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) z zadowoleniem wita fakt, że wiele spośród naszych postulatów przedstawionych podczas pierwszego etapu konsultacji zostało wzięte pod uwagę i wykorzystane przy tworzeniu obecnego projektu. Mamy nadzieję, że poniższe uwagi również staną się podstawą do dalszego uproszczenia i ułatwienia stosowania publicznej chmury obliczeniowej
w praktyce administracji w Polsce. Ostatnie dni pokazały, że istnieje pilna potrzeba przygotowania Rekomendacji! Chmura publiczna w znaczący sposób może w znaczący sposób podnieść bezpieczeństwo informacji w jednostkach administracji, zwłaszcza tam, gdzie brakuje zasobów (ludzie, wiedza, budżet).

Załączniki