MPiT-Zaproszenie do składania projektów wpisujących się w łańcuch wartości życia baterii

Na portalu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (adresy poniżej) zamieszczone zostało zaproszenie do składania założeń projektów wpisujących się w łańcuch wartości pełnego cyklu życia baterii nowej generacji dla pojazdów oraz stacjonarnych systemów magazynowania energii. Projekt powinien być sporządzony wg załączonego do ogłoszenia wzoru na nie więcej niż 20 stronach.

https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia

WIĘCEJ

Uwagi można w terminie do 08 maja 2019 na adres biuro@piit.org.pl