ME - Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

W Ministerstwie Energii została opracowana nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne. Projekt ustawy ma na celu przyczynienie się do dalszego rozwoju rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz skutecznego wykonywania uprawnień przez regulatora, a także do świadomego zarządzania popytem oraz rozliczania odbiorców końcowych według rzeczywistego zużycia.

Więcej o planowanych zmianach ustawy na stronie ME:
https://www.gov.pl/web/energia/zaproszenie-do-konsultacji-prawo-energetyczne

RCL: WIĘCEJ

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 07 listopada 2018  do godz.12.00 na adres: biuro@piit.org.pl