ME-Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny, rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia

ME skierowało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny, rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia. Akt ten może mieć istotne znaczenie dla podmiotów będących odbiorcami energii elektrycznej, a także firm zajmujących się obrotem energią elektryczną.

WIĘCEJ

Uwagi można zgłaszać w terminie do 01 lipca do godz. 11:00 na adres biuro@piit.org.pl