MC-Wytyczne Ministra Cyfryzacja dot. korzystania z chmur obliczeniowych

W celu zwiększenia możliwości wykorzystania technologii i usług chmurowych Minister Cyfryzacji podejmuje działania mające na celu określenie zasad i granic bezpiecznego zastosowania chmury. W związku z tym zapraszamy do konsultacji społecznej Projektu Rekomendacji Ministra Cyfryzacji dotyczących warunków technicznych i organizacyjnych powierzenia danych administracji publicznej do przetwarzania w publicznej chmurze obliczeniowej

WIĘCEJ

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 20 sierpnia 2018 na adres: biuro@piit.org.pl