SMART

Komitet SMART powstał w wyniku połączenia się Komitetu Inteligentne Systemy Transportowe [ITS] zajmującego się tematyką inteligentnego miasta i inteligentnych systemów transportowych z Komitetem Energia [KE] zajmującego się budowaniem relacji pomiędzy przemysłem teleinformatycznym a środowiskami energetyki i administracji gospodarczej w sposób gwarantujący wzajemną wymianę wiedzy i informacji niezbędnej dla planowanej przebudowy polskiego sytemu energetycznego.


Uchwałę w sprawie połączenia Komitetów podjęła Rada PIIT na swoim posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2018 r. (link).

Zakres działania Komitetu SMART, a także docelowa nazwa zostały ustalone podczas e-posiedzenia Rady w dniu 31 października 2018 (link)

  • Przewodniczący Komitetu - Sławomir Cieśliński - Medien Service
  • Wiceprzewodniczący Komitetu - Piotr Strzelec Asseco

Obszary działania:

  • budowanie relacji pomiędzy przemysłem teleinformatycznym a środowiskami energetyki, środowiskami odpowiedzialnymi za zarządzanie transportem oraz administracją publiczną
  • tematykę inteligentnego miasta
  • tematykę inteligentnych systemów transportowych
  • zagadnienia z obszaru energetyki i elektromobilności
  • prace nad regulacjami z zakresu SMART
  • stworzenie katalogu rozwiązań w różnych zakresach działalności Członków Komitetu SMART
  • rozwiązania SMART w przemyśle 4.0
  • edukacja w zakresie źródeł finansowania (Komisja Europejska, DigitalEurope)