SMART

Komitet SMART powstał w wyniku połączenia się Komitetu Inteligentne Systemy Transportowe [ITS] zajmującego się tematyką inteligentnego miasta i inteligentnych systemów transportowych z Komitetem Energia [KE] zajmującego się budowaniem relacji pomiędzy przemysłem teleinformatycznym a środowiskami energetyki i administracji gospodarczej w sposób gwarantujący wzajemną wymianę wiedzy i informacji niezbędnej dla planowanej przebudowy polskiego sytemu energetycznego.


Uchwałę w sprawie połączenia Komitetów podjęła Rada PIIT na swoim posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2018 r. (link).

Nowe władze oraz zakres działania Komitetu SMART, a także docelowa nazwa Komitetu zostaną ustalone podczas posiedzenia Członków połączonych Komitetów na początku lipca br.

  • Przewodniczący Komitetu Piotr Rutkowski - Asseco
  • Wiceprzewodniczący Komitetu Sławomir Cieśliński - Medien Service