Zaproszenie do konsultacji kwestionariusza monitorowania regulowanej łączności wewnątrzunijnej

W ramach prac nad wdrożeniem regulacji połączeń wewnątrzunijnych na stronie UKE zamieszczono do konsultacji kwestionariusz mający służyć w przyszłości do monitoringu tej usługi.

Prosimy operatorów świadczących usługi łączności wewnątrzunijnej o przesyłanie ewentualnych uwag i propozycji.

WIĘCEJ

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 14 marca 2019 na adres:biuro@piit.org.pl