Wspólny apel PIIT, KIGEiT, KIKE i PIKE ws. wprowadzenia specjalnych ułatwień inwestycyjnych w ramach prac legislacyjnych dotyczących tzw. „Tarczy antykryzysowej”

Od lat - jako przedstawiciele kluczowych sektora telekomunikacji i teleinformatyki - podkreślaliśmy znaczenie powszechnej dostępności niezawodnych i szybkich sieci telekomunikacyjnych dla polskiej gospodarki i obywateli.

Dlatego postulujemy, aby w ramach prowadzonych prac legislacyjnych dotyczących tzw. „Tarczy antykryzysowej”, wprowadzić specjalne rozwiązania dotyczące:

  • Szczególnych regulacji umożliwiających dostęp do nieruchomości podmiotów trzecich w celu dokonywania koniecznych napraw i serwisu urządzeń lub infrastruktury niezbędnych dla utrzymania lub przywrócenia ciągłości działania sieci, w tym z zapewnieniem asysty Policji;
  • Wprowadzenie ekstraordynaryjnego i odformalizowanego trybu realizacji inwestycji.

Brak takich rozwiązań, szczególnie w świetle przedłużającej się sytuacji wyjątkowej, a także ryzyka wystąpienia awarii, uszkodzeń, w tym związanych z nieprzewidywalnymi siłami natury, stanowi w naszej ocenie zbyt wysokie ryzyko, na które ani operatorzy, ani Rząd RP nie mogą sobie obecnie pozwolić.

Załączniki