Wspólne Stanowisko Izb ws projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji w imieniu pięciu izb skupiających przedstawicieli sektora teleinformatycznego– Konfederacji Lewiatan, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej oraz swoim, przekazała do Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Cyfryzacji Stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców.

Przedstawiony przez Ministerstwo Infrastruktury projekt zawiera propozycje związane z nałożeniem na przedsiębiorców telekomunikacyjnych nowych obowiązków związanych z  "blokowaniem stron internetowych", uniemożliwianiem dostępu do wskazanych aplikacji mobilnych, programów komputerowych, etc. Izby wyraziły swoje zaniepokojenie projektowanymi regulacjami.

Pełna treść Stanowiska w załączniku PDF.

Załączniki