Uwagi w ramach konsultacji ws profilu zaufanego i podpisu zaufanego

PIIT wspiera wszelkie inicjatywy służące rozwojowi bezpiecznych narzędzi do komunikacji, w tym różnorodnych mechanizmów uwierzytelniania oraz podpisów elektronicznych służących wymianie dokumentów we wszelkich relacjach: obywatel, administracja, przedsiębiorca.

W tym kontekście z uwagą obserwujemy rozwój Profilu Zaufanego, dlatego też przedstawiliśmy swoje uwagi do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanegoi podpisu zaufanego.

Załączniki