Uwagi PIIT do konsultacji dotyczących zarysu horyzontalnej ustawy o dostępności

PIIT popiera główny cel ustawy, jakim jest zwiększenie szeroko podjętej dostępności Polaków do przestrzeni fizycznej, cyfrowej, komunikacyjnej i usług. Uważamy, że kluczową rolę w upowszechnieniu i wdrażaniu w życiu społecznym koncepcji dostępności powinno odgrywać Państwo i jego instytucje, poprzez tworzenie skrojonego na miarę współczesności mądrego i przekrojowego prawa, którego przepisy będą możliwe do realizacji w rozsądnych ramach czasowych, propagowanie i konsekwentne stosowanie w swych działaniach dobrych praktyk oraz akcję edukacyjną na dużą skalę, z udziałem organizacji pozarządowych.

Pełna treść uwag w załączeniu

Załączniki