Uwagi do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

PIIT przekazała do Przewodniczącego Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP List oraz Uwagi szczegółowe do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2229) z prośbą o uwzględnienie w pracach Komisji oraz ich zaprezentowanie podczas przedmiotowego posiedzenia Komisji w dniu 6.02.2018 r..

na zapisy, które znalazły się w nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne (druk 2229) i ich negatywnym wpływie na wsparcie rozwoju cyfrowych procesów oraz upowszechniania rozwiązań „Paperless” w obrocie gospodarczym.

Załączniki