Uwagi do projektu rozp. ws informacji o istniejącej infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych...

PIIT przekazała w konsultacjach MC Uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie informacji o istniejącej infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych, o planach inwestycyjnych w zakresie planowanych lub wykonywanych robotach budowlanych dotyczących infrastruktury technicznej i kanałów technologicznych oraz o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, z prośbą o uwzględnienie w dalszych pracach Ministerstwa.

Załączniki