Uwagi do projektu nowelizacji ustawy Prawa telekomunikacyjnego w zakresie częstotliwości (projekt z 6-11-2018)

PIIT przekazała swoje  Uwagi do projektu nowelizacji ustawy Prawa telekomunikacyjnego w zakresie częstotliwości (projekt z 6-11-2018), z prośbą o ich uwzględnienie w dalszych pracach Ministerstwa.

Izba z uznaniem przyjmuje fakt, że część uwag zgłoszonych w ramach pierwszej tury konsultacji została w treści aktualnego projektu uwzględniona. Niemniej wersja aktualnie konsultowana zawiera pewne zapisy i rozwiązania, które w naszej ocenie wymagają dopracowania lub zmiany. W znacznym stopniu rozszerzają one uznaniowość Prezesa UKE, w wielu kwestiach pozostawiając ją bez należytej kontroli sądowej. W wielu punktach zmiany są sprzeczne ze zmianami proponowanymi w Kodeksie Łączności Elektronicznej, osłabiając wagę praw nabytych w rezerwacji częstotliwości. Rozumiejąc potrzebę rozwiązań szczególnych związanych z wprowadzeniem sieci 5G w Polsce sugerujemy, aby niezbędne przepisy związane z tą strategią Rządu przenieść do specustawy (nad która prace są już w toku prac ministerialnych), a w PT zostawić przepisy do działań w sytuacjach zwyczajnych.

Załączniki