Uwagi do proj. Rozporz. ws poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylającego dyrektywę 2002/58/WE (zwanego dalej E-privacy)

PIIT przekazała do MC Uwagi do projektu Rozporządzenia  w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylającego dyrektywę 2002/58/WE (zwanego dalej E-privacy)  - dokument 6726/18  z dn. 7 marca 2018 przygotowany przez  Prezydencję Bułgarską,  z prośbą o uwzględnienie w dalszych pracach Ministerstwa.

Załączniki