Uwagi do dokumentu Częstotliwości dla 5G – konsultacje założeń zagospodarowania widma radiowego

PIIT przekazała do UKE swoje Uwagi do dokumentu Częstotliwości dla 5G w konsultacjach założeń zagospodarowania widma radiowego, z prośbą o uwzględnienie w dalszych pracach Urzędu.

Dostępność częstotliwości jest kluczowym warunkiem wdrożenia sieci 5G. Z tego powodu rynek od dłuższego czasu oczekiwał informacji na temat zamierzeń Prezesa UKE w odniesieniu do pasm, które będą wykorzystywane w sieciach 5G, w szczególności tak zwanych pasm pionierskich: 700 MHz, 3,4–3,8 GHz i 26 GHz. W chwili obecnej w żadnym z tych zakresów nie ma dostatecznie dużych zasobów, które mogłyby zostać od razu użyte na potrzeby 5G. Ich udostępnienie jest uwarunkowane wieloma okolicznościami i wymaga dużej aktywności ze strony administracji – przede wszystkim Prezesa UKE.  Operatorzy sieci mobilnych są żywotnie zainteresowani tym, aby w relatywnie krótkim terminie zostały udostępnione odpowiednio duże zasoby widmowe przy zachowaniu racjonalnych i przejrzystych warunków dystrybucji z zagwarantowaniem równowagi konkurencyjnej.

Załączniki