Uwagi do 2 projektów rozp. do ustawy – PT • kryteriów uznania naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych • wzoru formularza do przekazywania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci

PIIT przekazała do MC Uwagi w ramach konsultacji projektów rozporządzeń w sprawie kryteriów uznania naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych za naruszenie o istotnym wpływie na funkcjonowanie sieci lub usług oraz wzoru formularza do przekazywania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych, które miało istotny wpływ na funkcjonowanie sieci lub usług, z prośbą o ich uwzględnienie w dalszych pracach Ministerstwa.

Te dwa projekty wynikają ze zmian wprowadzanych ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, w art. 81 wprowadza zmiany w ustawie Prawo telekomunikacyjne polegające m.in. na dodaniu ust. 2a w art. 175a, zawierającego nowe upoważnienie ustawowe do wydania rozporządzenia określającego kryteria uznania naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych za naruszenie o istotnym wpływie na funkcjonowanie sieci lub usług. Jednocześnie dodany przepis ma wpływ na kształt i zawartość dotychczasowego formularza, który służył do przekazywania Prezesowi informacji o naruszeniach.

Załączniki