UOKiK: Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta

Trwają konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw, której celem jest implementacja tzw. dyrektywy Omnibus (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady  2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającą dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta).

Do najważniejszych zidentyfikowanych problemów dotyczących konsumenta na rynku polskim i europejskim, których rozwiązanie jest podejmowane w ramach implementacji, należą przede wszystkim:

  • Brak przejrzystości usług i ofert proponowanych konsumentom korzystającym
    z internetowych platform handlowych. Obecnie konsument korzystający z internetowej platformy handlowej otrzymuje różnorodne oferty od dostawców zewnętrznych sprzedających na danej internetowej platformie handlowej, jak również oferty od samej internetowej platformy handlowej. Konsumenci nie zawsze wiedzą, w jaki sposób ustalono ranking ofert prezentowanych im na internetowej platformie handlowej, ani od kogo kupują (czy od przedsiębiorców, czy od innych konsumentów). Konsumenci mogą pozostawać w błędnym przekonaniu, że mają do czynienia
    z przedsiębiorcami, a tym samym, że korzystają z praw przysługujących konsumentom.
  • Niedostateczne dopasowanie instrumentów ochrony konsumenta do dynamicznie rozwijających się usług cyfrowych z uwzględnieniem „bezpłatnych” usług cyfrowych,
    tj. usług świadczonych w zamian za dane osobowe a nie za zapłatę ceny w pieniądzu.
  • Nadmierna regulacja niektórych obowiązków informacyjnych przedsiębiorców.
  • Brak precyzyjnych wytycznych dotyczących postępowania organów ochrony konsumenta w odniesieniu do produktów o podwójnej jakości.

Uwagi do dokumentu można zgłaszać do 21 lipca na adres dorota.galecka@piit.org.pl

WIĘCEJ