UKE-Warsztaty: „Ocena kosztów świadczenia usług telefonii mobilnej w krajach UE/EOG

UKE zaprasza do uczestnictwa w warsztatach dotyczących prac Komisji Europejskiej związanych z ustaleniem jednolitej ogólnounijnej stawki hurtowej za zakańczanie połączeń w sieci mobilnej (MTR) oraz przeglądem hurtowych rynków roamingu.

Celem warsztatów jest prezentacja prac wykonanych w ramach projektu, jak również przedstawienie rezultatów procesu konsultacji przeprowadzonych z zainteresowanymi stronami oraz głównych wyników otrzymanych z opracowanego modelu kosztów. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele krajowych organów regulacyjnych, BEREC, operatorów telekomunikacyjnych i innych zainteresowanych stron. Wydarzenie odbędzie się 28 maja 2019 r., w godzinach 9-17, w Albert Borschette Conference Center w Brukseli (Rue Froissart, 36 - room 1A).

Liczba uczestników jest ograniczona, a dana organizacja może zgłosić maksymalnie dwóch reprezentantów. Rejestracji na wydarzenie należy dokonać w terminie do 17 maja 2019 r. za pomocą linku. Warsztaty są wydarzeniem publicznym i mogą być nagrywane, jak również prezentowane w całości lub części w sieci.