UKE: projekt modelu wymiany informacji pomiędzy dostawcami usługi dostępu do internetu

UKE rozpoczął konsultacje dokumentu Proces tymczasowy zachowania ciągłości świadczenia usług w związku ze zmianą dostawcy usługi dostępu do internetu. Projekt konsultowanej obecnie ustawy Prawo komunikacji elektronicznej przewiduje uprawnienia abonenta do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do internetu i przedstawiony przez UKE dokument jest  wynikiem działań zmierzających do wypracowania modelu wymiany komunikatów pomiędzy operatorami lub dostawcami usług na potrzeby realizacji tego uprawnienia.

Na Państwa uwagi do dokumentu czekamy do 9 września 2020 r.

WIĘCEJ: