UKE-Numeracja dla M2M/IoT

  1. Mając w perspektywie wdrożenie do krajowego porządku prawnego zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (Kodeks) i trwające obecnie w krajach UE dyskusje w zakresie wdrażania rozwiązań, w których zasadniczą rolę odgrywa komunikacja z pominięciem czynnika ludzkiego, tzw. komunikacja maszyn – M2M (ang. Machine to  Machine), a w szczególności prace związane z uruchomieniem dodatkowego dla tego typu usług zakresu numeracji, Dyrektor Dep. Techniki UKE chce poznać opinię środowiska w tej sprawie.
  2. Jako istotny element nowych przepisów w tym zakresie (IoT, M2M) należy uznać wprowadzenie możliwości przydzielania numeracji z Planu Numeracji Krajowej przedsiębiorcom nietelekomunikacyjnym (art. 93 ust. 2 Kodeksu) na potrzeby konkretnych usług. Jak wynika z posiadanych informacji, dla usług M2M wykorzystywane są dotychczas dostępne zasoby numeracji, jednakże znaczna część państw UE dopuszcza możliwość zastosowania dodatkowego rozwiązania, które pozwala na wydłużenie zakresu numeracji dla zaspokojenia potrzeb rosnącego rynku usług M2M. W tym kontekście zasadne jest ustalenie możliwości technicznego uruchomienia również na rynku polskim numeracji, gdzie numer krajowy KNA zawierałby więcej niż 9 cyfr.
  3. Podobnej ocenie podlegać może obowiązek uruchomienia dedykowanego zakresu numeracji z prawem ekstraterytorialnego użytkowania na terenie Unii (art. 93 ust. 4 Kodeksu), tutaj część państw UE zakłada wykorzystywanie numeracji nawet 15D, włączając country code.

Prosimy o Państwa opinie odnośnie możliwości zastosowania na rynku polskim podobnych rozwiązań

Uwagi prosimy przesyłać w terminie do dnia 28 października na adres: biuro@piit.org.pl