UKE-Konsultacje w zakresie stawek za zakańczanie połączeń głosowych w krajach UE

Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje w ramach przygotowań do przyjęcia aktu delegowanego określającego maksymalną ogólnounijną: stawkę za zakańczanie połączeń głosowych w sieci ruchomej (MTR) oraz stawkę za zakańczanie połączeń głosowych w sieci stacjonarnej (FTR).

Konsultacje będą trwały 12 tygodni do 8 listopada br. Celem konsultacji jest określenie zakresu i zastosowania przyszłego aktu delegowanego, w tym rodzajów usług, które powinny wchodzić w zakres definicji usług zakańczania połączeń głosowych.

Otrzymane w procesie konsultacji opinie zostaną uwzględnione w procesie opracowania polityki Komisji Europejskiej w stosunku do stawek za zakańczanie połączeń głosowych.

Więcej: https://uke.gov.pl/akt/konsultacje-w-zakresie-stawek-za-zakanczanie-polaczen-glosowych-w-krajach-ue,231.html