UKE-Konsultacje Oferty Ramowej EmiTel

3 grudnia 2018 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w przedmiocie zatwierdzenia projektu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w celu świadczenia usługi transmisji telewizyjnych oraz radiofonicznych. Konsultacje potrwają 30 dni. Zgodnie z projektem decyzji Prezes UKE postanowił zmienić i zatwierdzić projekt oferty przedstawiony przez Emitel.

Za konsultacje z ramienia Zarządu PIIT są odpowiedzialni – Wiceprezesi PIIT

WIĘCEJ

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 21 grudnia 2018 na adres: biuro@piit.org.pl