UKE- Ankieta SOR

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) zwraca się o wypełnienie, w terminie do 12 lipca 2019 r., załączonej ankiety dotyczącej „Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych” (dalej „Oferta SOR”), zatwierdzonej decyzją Prezesa UKE z dnia 29 września 2010 r., zmienionej następnie decyzjami Prezesa UKE. Wypełnienie ankiety przyczyni się do zwiększenia efektywności Oferty SOR i jej uproszczenia w ramach działań regulacyjnych Prezesa UKE.

Zachęcamy do udziału w ankiecie zarówno izby telekomunikacyjne, jak i przedsiębiorców telekomunikacyjnych, zainteresowanych przekazaniem swojej opinii.

Odpowiedzi należy przesyłać na adres Urzędu oraz elektronicznie na adres e-mail: sekretariat.dr@uke.gov.pl

Uwagi można zgłaszać w terminie do 12 lipca 2019 na adres biuro@piit.org.pl

Załączniki