Stanowisko ws projektu ustawy o zmianie ustawy − Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o radiofonii i telewizji

Operatorzy PIIT z satysfakcją witają nowelizację ustawy Prawo telekomunikacyjne, która próbuje adresować istotne aspekty prowadzenia gospodarki częstotliwościowej przez Prezesa UKE, zmierzając do wprowadzenia większej przejrzystości procesów administracyjnych w tym zakresie oraz usunięcia podnoszonych w kilku wcześniejszych stanowiskach Izby wad procesów selekcyjnych. Równocześnie jednak zdecydowane obawy Członków Izby wzbudza brak precyzji projektowanych przepisów, pozostawiający daleko idącą arbitralną uznaniowość Prezesa UKE i co za tym idzie nieprzewidywalność.

Pełna treść Stanowiska PIIT w załączniku PDF.


Załączniki